Nội quy đăng gái

Người đăng bài khai báo các thông tin và hình ảnh trung thực. Ảnh gái có 2 loại ảnh.

Mục ảnh công khai

Là những hình ảnh sẽ hiển thị lên website public (ảnh này được upload trực tiếp trong phần đăng gái gọi của website).

Mục ảnh riêng tư

Là những hình ảnh riêng tư được gửi xác thực qua telegram của Admin website (với tư cách Admin tôi xin cam đoan sẽ ko để bộ ảnh này được truyền tới tay người khác). Ảnh được dùng để xác minh bài đăng.

Xác thực ảnh (bắt buộc)

Full bộ ảnh đăng bài là hình gốc, chưa can thiệp chỉnh sửa, rõ mặt, rõ body.

Bài duy nhất

Mỗi gái gọi chỉ được đăng 01 bài duy nhất trên web để đảm bảo rằng những checker đã đánh dấu bài không phải đánh dấu lại hoặc không phải check nhầm 1 em hàng đã từng check.

Không được đổi tên bài. Bài phải giữ nguyên tên ban đầu mãi mãi.

Giá hàng

Giá đăng bài phải đảm bảo các yêu cầu sau:

_ Tương đương với body và trình độ service của em hàng.

_ Không thấp hơn bài đăng tại các web khác.